U nas nie ma takiego problemu

2019, projekcja multimedialna/strona internetowa.

Praca „U nas nie ma takiego problemu” dotyczy szeroko rozumianego problemu przemocy wobec kobiet w Polsce. W jej tworzeniu korzystałam z wyników pionierskich badań wiktymizacyjnych nad przemocą wobec kobiet w Polsce kierowanych przez dr hab. prof. UW Beatę Gruszczyńską w 2004 roku. Badania te były realizowane w ramach międzynarodowego projektu IVAWS, a ich wyniki posłużyły do oszacowania rzeczywistej skali przemocy wobec kobiet w Polsce i odsłoniły ukryte rozmiary zjawiska. Badania prof. Gruszczyńskiej pokazują, że w Polsce każdego roku w wyniku przemocy domowej ginie ok. 150 kobiet, a ok. 800 tys. kobiet rocznie doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej. Oznacza to, że średnio co 40 sekund następuje akt przemocy, a 3 kobiety w tygodniu umierają.

W mojej projekcji na niebieskim ekranie od 1 stycznia do końca bieżącego roku co 40 sekund wypala się biały piksel symbolizujący akt przemocy wobec kobiety, a 3 razy w tygodniu pojawia się czerwony punkt symbolizujący śmierć kobiety w wyniku przemocy domowej. Praca jest prezentowana w czasie rzeczywistym na stronie internetowej, a w czasie wystaw jest wyświetlana na ekranie lub w formie projekcji.