Nie mogę wrócić do siebie

2019-2020, fotografie analogowe.

Historia choroby, nieskutecznej rehabilitacji i niedookreślonej diagnozy. Filmy, na których utrwalałam ćwiczenia zalecane przez fizjoterapeutów, poddawałam podobnym zabiegom, jakim było poddawane moje ciało.